pogoda

Listopad

Opublikowano w Listopad

To czas prac porządkowych w winnicy - wygrabianie opadłych liści i podorywanie krzewów. Prace te muszą być wykonane przed zamarznięciem ziemi i pierwszymi opadami śniegu. Dla najbardziej pracowitych winoogrodników to także dobra pora na okrywanie nadziemnych części krzewów. Okrycie krzewów ziemią, to najpewniejszy sposób zabezpieczenia przed przemarznięciem.

W piwnicy trwa fermentacja malolaktowa win nastawionych w październiku i klarowanie win z września.